Privacy Statement website – Persoonsgegevens die wij verwerken

Privacy Statement website – Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor dit Privacy Statement website verwerkt Kunsthuis Kort persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens die u verder verstrekt via het contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Waarom we gegevens nodig hebben
Kunsthuis Kort verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren Kunsthuis Kort zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Kunsthuis Kort verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Kunsthuis Kort gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Kunsthuis Kort zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Kunsthuis Kort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon 06-20288234 of via “

Dit Privacy Statement website is opgemaakt middels Veiliginternetten.nl. Dit is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Justitie/National Cyber Security Centre en Stichting ECP-EPN.
Via e-mail: Hier kunt u meer gegevens vinden over Privacy Statement website.

Openingstijden Kunsthuis Kort

11-augustus-2023

Dagen

Tijden

maandag
gesloten
dinsdag
gesloten
woensdag
12:00 - 17:00uur
donderdag
12:00 - 17:00uur
vrijdag
12:00 - 17:00uur
zaterdag
12:00 - 17:00 uur
zondag
gesloten